Poprzednie eventy

Informacje o poprzednich światowych kongresach IAFEI:
iafei.org/worldcongress2.html

Informacje o poprzednich wydarzeniach organizowanych przez CFO Insight:
www.cfo-insight.com/events

Program 5. CFO Summit (Financial Gates, Wiedeń, 2012)
www.cfo-insight.com/events/cfo-summit-emerging-europe-cis

Program 42. IAFEI World Congress (IMEF/IAFEI, Cancun, 2012)
iafeiworldcongress2012.org.mx/eng/general_program.php