Galeria Chwały Polskiej Ekonomii

Galeria Chwały Polskiej Ekonomii została utworzona w 2005 r. przez biznesowy miesięcznik Manager Magazin (wydawany przez spółkę Manager Media, która należy do grupy Der Spiegel). Od 2012 roku Galeria Chwały Polskiej Ekonomii organizowana jest przez Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa pod nadzorem Dyrektora ds. Public Relations Stowarzyszenia Doroty Goliszewskiej, uznanej dziennikarki, byłej redaktor naczelnej Manager Magazin.

Członkostwo przyznawane raz w roku jest wyróżnieniem dla polskich ekonomistów za ich życiowe osiągnięcia w dziedzinie ekonomii. Laureata Galerii Chwały Polskiej Ekonomii wybiera jury, w którego skład wchodzą profesorowie wiodących polskich uczelni biznesowych: Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentanci instytucji publicznych oraz przedstawiciele wiodących firm sfery biznesu prywatnego.

Popiersia laureatów Galerii Chwały Polskiej Ekonomii zostały wykonane w brązie, w skali 1:1.2. Proces produkcyjny oparty jest o technikę form plastycznych – plastelinę. Poprzednimi laureatami nagrody byli: Władysław Grabski i Eugeniusz Kwiatkowski (2005), Leszek Balcerowicz (2006), Wiesław Rozłucki (2007) oraz Henryka Bochniarz (2008).


Partner Strategiczny:

Partner:


Czytaj więcej: Galeria Chwały Polskiej Ekonomii