Organizatorzy

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa jest największą polską organizacja zrzeszającą dyrektorów finansowych. Stowarzyszenie ma siedzibę w Warszawie i aktywnie działa w procesach regulacyjnych, edukacji i budowania ścieżki kariery swoich członków. Ma na celu stworzenie instytucjonalnego środowiska dla zawodu Dyrektora Finansowego. Więcej informacji na stronie: www.finexa.org

International Association of Financial Executives Institutes (IAFEI) to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające ponad 12000 członków z całego świata, którzy reprezentują szesnaście krajowych organizacji. Do tej pory odbyły się 42 kongresy organizowane przez IAFEI. Więcej informacji na stronie: iafei.org

CFO Insight, wydawany przez FINANCIAL GATES GmbH, jest angielsko-języcznym czasopismem b2b dla dyrektorów finansowych w Europie. FINANCIAL GATES jest także wydawcą wielu innych publikacji biznesowych i organizatorem sympozjów. Jest to spółka zależna niemieckiej grupy wydawniczej Frankfurter Allgemeine Zeitung. Od 2008 firma prowadzi międzynarodową konferencję CFO Summit Emerging Europe & CIS. Więcej informacji na stronie: cfo-insight.com