Patronat

© ORLEN

Sławomir Jędrzejczyk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PKN Orlen SA, Polska

Sławomir Jędrzejczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN od 2008 r. Koncern, notowany na GPW w Warszawie, prowadzi działalność w sektorze ropy i gazu w Europie Środkowej, posiada aktywa w Polsce, na Litwie, w Czechach i Niemczech. Z przychodami ponad 120 mld PLN, PKN ORLEN jest największą polską firmą i znajduje się na liście Fortune Global 500 - pięciuset największych firm na świecie.

Sławomir Jędrzejczyk odpowiada za obszar finansów, kontroling, księgowość, zarządzanie łańcuchem dostaw, relacje inwestorskie, M&A oraz IT. Do jego najważniejszych zadań należy realizacja strategii ukierunkowanej na wzrost wartości, budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, zapewnienie finansowania oraz zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez doskonałość operacyjną, dezinwestycje i projekty dotyczące kapitału pracującego.

Ukończył Politechnikę Łódzką oraz uzyskał tytuł biegłego rewidenta w ramach Stowarzyszenia audytorów ACCA. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego w spółce Emitel. Wcześniej pracował dla firm notowanych na GPW w Warszawie: jako Dyrektor Pionu Kontrolingu w Telekomunikacji Polskiej SA oraz Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy w Impexmetal SA, a także w Dziale Audytu i Doradztwa Biznesowego w Price Waterhouse.

Alexey Kornya

CFO oraz Członek Zarządu, Mobile TeleSystems OJSC, Rosja

Alexey Kornya jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomii i Finansów w Petersburgu (1998 r.). Pracował między innymi w PricewaterhouseCoopers, OJSC North-West Telecom oraz AIG-Brunswick Capital Management.

W Mobile TeleSystems zatrudniony jest od lipca 2004 r. Rozpoczął pracę na stanowisku Chief Financial Officer Makroregionu “Ural”, a od tamtego czasu pełnił w spółce różne funkcje. Od marca 2007 r. do lipca 2008 zajmował stanowisko Chief Financial Controller.

W latach 2008-2010 Alexey Kornya był również pełniącym obowiązki Wiceprezesa oraz CFO spółki MTS. W czerwcu 2010 r. został mianowany Wiceprezesem oraz CFO spółki.

 

 

 

Keynote speakers

Frank Moss

Dyrektor generalny ds. relacji międzynarodowych i europejskich, Europejski Bank Centralny, Belgia

Frank Moss piastuje stanowisko dyrektora generalnego do spraw relacji międzynarodowych i europejskich w Europejskim Banku Centralnym (EBC) od 2007 roku. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora generalnego Sekretariatu tej samej instytucji. Przed rozpoczęciem pracy w EBC w dniu powstania banku (1 czerwca 1998), Frank Moss zajmował szereg stanowisk w Europejskim Instytucie Walutowym we Frankfurcie - lata 1994 do 1998, w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) w Waszyngtonie od 1990 do 1994, w Narodowym Banku Belgii (1982 do 1990), a także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (od 1980 do 1982). Urodzony w roku 1954, Frank Moss posiada dyplom magistra filologii orientalnej Uniwersytetu Ghent oraz ekonomii Uniwersytetu w Leuven.

Manfred Schepers

Wiceprezes i dyrektor finansowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Holandia

W październiku 2006 Manfred Schepers otrzymał nominację na stanowisko wiceprezesa i dyrektora finansowego EBOiR. Jest członkiem Rady Wykonawczej tego banku oraz wiceprzewodniczącym Komisji Operacyjnej, która jest odpowiedzialna za wszelkie decyzje dotyczące inwestycji. W latach 2004 - 2006, Schepers piastował stanowisko szefa Bond Market Association w Londynie. Pełniąc tę funkcję, kierował działaniami tej instytucji w Europie i Azji. Wcześniej piastował szereg wysokich stanowisk w okresie swej 17-letniej kariery w SBC Warburg oraz UBS. Schepers, z pochodzenia Holender, posiada dyplom London School of Economics oraz międzynarodowy dyplom United World College of the Atlantic.

 

 

 

Polskie Forum Ekonomiczne

Rafał Antczak

Członek zarządu, Deloitte Business Consulting, Polska

Rafał Antczak pełni obowiązki członka zarządu Deloitte Business Consulting od października 2008.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Od grudnia 2006 do maja 2008 był dyrektorem naczelnym i głównym ekonomistą Grupy PZU, przewodniczącym rad nadzorczych OJSC IC PZU Ukraine Life Insurance oraz OJSC IC PZU Ukraine, a także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej PZU Asset Management.

W latach 1995–2006 – starszy ekonomista w Fundacji Centre for Social and Economic Research (CASE). W latach 1999–2006 był współautorem Polish Economic Outlook – Quarterly Forecasts wydawanego przez CASE.

Stały doradca makroekonomiczny na Ukrainie – doradca Gabinetu Prezesa Rady Ministrów Ukrainy oraz prezesa Narodowego Banku Ukrainy (lata 1994–97), w Kirgistanie - Ministerstwa Finansów i prezesa Narodowego Banku Kirgistanu (lata 1994–96), w Kazachstanie – prezydenta republiki (1995) oraz w Mołdawii - Ministerstwa Ekonomii (1999).

Doradca ekonomiczny polskiego Parlamentu w latach 1998–2001, Banku Światowego w sprawach Białorusi (2002), Unii Europejskiej w sprawach Bośni i Hercegowiny (2006), a także innych licznych krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw w sprawach ekonomicznych.

W latach 2003–05, doradca ekonomiczny pro bono Platformy Obywatelskiej, autor koncepcji podatku liniowego (tzw. 3x15%).

Olgierd Dziekoński

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Olgierd Dziekoński urodził się w 1950 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990-1994 oraz 1999-2000. Współtworzył warszawską samorządność po demokratycznym przełomie w 1990 roku. Członek wielu organizacji zawodowych m.in.: Krajowej Rady Izby Architektów, Zarządu Rady Architektów, Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Zarządu Unii Metropolii Polskich (1998-2006), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (1998-2005). W latach 2000 – 2001 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. W latach 2007 – 2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 7 października 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał Olgierda Dziekońskiego na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Dorota Goliszewska

Moderator panelu

Dorota Goliszewska jest dziennikarką ekonomiczną z ponad 20-letnim stażem, związaną z najważniejszymi tytułami prasy biznesowej w Polsce. Była redaktorem naczelnym Manager Magazin, a wcześniej – zastępcą redaktora naczelnego m.in. tygodnika Cash oraz miesięczników Nowy Przemysł, Businessman Magazine, Profit (obecnie Forbes). Pełniła również obowiązki wydawcy Strategii, miesięcznika dla dyrektorów finansowych. Moderator wielu paneli dyskusyjnych, m.in. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa I Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adam Maciejewski

Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polska

Prezes Zarządu GPW. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w SGH oraz studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Ukończył również International Institute for Securities Markets Development organizowany przez Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie. Ma uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych.

Od 1994 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 28 czerwca 2006 r. był Członkiem Zarządu, odpowiedzialnym m.in. za organizację obrotu, systemy transakcyjne, technologię, rynek instrumentów pochodnych oraz produkty informacyjne. Był głównym negocjatorem porozumień strategicznych z NYSE Euronext.

Andrzej Sadowski

Wiceprezydent, Centrum im. Adama Smitha, Polska

Andrzej Sadowski, polski ekonomista, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha, opiniotwórczego instytutu naukowo-badawczego. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor wolnego rynku w Polsce. Współinicjator licznych ruchów ekonomicznych i politycznych, m.in. Towarzystwa Gospodarczego, Ruchu Polityki Realnej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Był współzałożycielem i członkiem zarządu polskiego oddziału Transparency International. Należy do wąskiego grona wybitnych komentatorów życia gospodarczego i w takiej roli często występuje w polskich mediach.

 

 

 

Prelegenci i paneliści

Armand Angeli

Wiceprezes EOA France (European Outsourcing Association), Francja

Armand Angeli jest uznanym międzynarodowym ekspertem ds. rozwoju, finansów i rachunkowości oraz outsourcingu. Jest strategicznym doradcą wielu organizacji publicznych i prywatnych.Wcześniej pracował w Grant Thornton, globalnej firmie audytorsko-doradczej. Przez osiem lat pełnił tam różne funkcje. Jako partner i dyrektor Global Outsourcing Services stał na czele rozwoju przekształceń finansowych i outsourcingowych w firmie oraz służył jako Global Lead w sektorach podróże, turystyka i rekreacja, a także kierował usługami Payroll Outsourcing. Armand Angeli był wcześniej European Business Development Director BPO w PriceWaterhouseCoopers (PwC), gdzie odpowiadał m.in. za outsourcing i doradztwo.Przed rozpoczęciem pracy w globalnej sieci audytu i księgowości, Armand ponad 15 lat zajmował wysokie szczeble międzynarodowych funkcji w wielonarodowych korporacjach. Z powodzeniem prowadził liczne restrukturyzacje finansowe, IT, konsultingowe i projekty BPO.

Armand jest aktywny w kluczowych organizacjach zrzeszających profesjonalistów. Jest współzałożycielem i Przewodniczącym w regionie Europy European Outsourcing Association, prezesem na Europę, Bliski Wschód i Afrykę IAFEI oraz przewodniczącym DFCG International Group (francuska organizacja zrzeszająca CFO).

Dominika Bettman

Członek Zarządu ds. Finansowych, Siemens, Polska

Dominika Bettman rozpoczęła karierę w polskim Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W 1996 roku dołączyła do spółki Siemens, gdzie na początku zajmowała się kwestiami związanymi z logistyką, sprzedażą i finansami. W 2002 została powołana na stanowisko Dyrektora Finansowego sektora Siemens Business Services. Następnie od 2004 roku pełniła funkcję Dyrektora Finansowego branży telekomunikacyjnej (ICN; Com). Trzy lata później została Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych Nokia Siemens Networks  Od 2009 roku Dominika Bettman pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Siemens Sp. z o.o.

Jan Brozik

Dyrektor finansowy, CEZ, Republika Czeska

Jan Brozik pełni funkcję dyrektora finansowego w CEZ od 2007 roku. Odpowiada za zdobywanie finansowania dla Grupy CEZ, a także za sprawy skarbowe i zarządzanie przepływem gotówki. Propaguje rozsądne postępowanie w sprawach finansowych i wyznaczanie limitów przyszłego zadłużenia Grupy, co walnie przyczyniło się do tego, że obecnie CEZ jest jedną z niewielu europejskich spółek, która nie zanotowała obniżenia ratingu w ciągu ostatnich lat. Poprzednie doświadczenia Jana wywodzą się głównie z 12-letniej kariery w bankowości inwestycyjnej, gdzie pełnił rolę tradera, menedżera ds. zarządzania ryzykiem oraz zajmował rynkiem M&A.

Jens Schmidt-Bürgel

Dyrektor Zarządzający, Fitch Deutschland GmbH, Niemcy

Jens Schmidt-Bürgel sprawuje funkcję dyrektora zarządzającego w firmie Fitch Deutschland GmbH od 2002 roku. Pełniąc obowiązki Country Head w Niemczech, Austrii i Szwajcarii odpowiada za rozwój biznesu i zarządzanie relacjami w tym regionie. Ponadto panu Schmidt-Bürgelowi powierzono warszawski oddział firmy oraz działania handlowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Fitch Ratings jest międzynarodową agencją oferującą pełny zakres usług ratingowych. Firma posiada 50 placówek usytuowanych na całym świecie.

Andre Carls

CEO Central & Eastern Europe Holding, Commerzbank AG, Niemcy

Dr Andre Carls odpowiada za działalność Commerzbanku w regionie Europy Środkowowschodniej. Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia biznesu oraz obronieniu doktoratu został w 1990 roku zatrudniony w Commerzbank, zajmując różne stanowiska związane z finansami korporacyjnym oraz rynkami kapitałowymi. Do roku 2008 pełnił funkcję członka Zarządu Dyrektorów Zarządzających Comdirect. Od roku 2004 zajmuje stanowisku CEO grupy.

Mariusz Chabrowski

Dyrektor Eksportu Budownictwa, UNIBEP SA, Polska

Mariusz Chabrowski od 2007 r. jest Dyrektorem Eksportu Budownictwa w jednej z najdynamiczniej rozwijających się grup budowlanych UNIBEP SA. Wcześniej przez dwadzieścia dwa lata związany z inną, zaliczaną do grona największych firm budowlanych, spółką Budimex SA, gdzie również kierował Biurem Eksportu. Absolwent Moskiewskiego Instytutu Inżynieryjno–Budowlanego oraz Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.

Dominique Chesneau

Międzynarodowa Komisja Skarbu IAFEI, DFCG, Francja

Dominique Chesneau specjalizację skarbnika korporacyjnego zdobył będąc szefem trading room-u oraz partnerem w PricewaterhouseCoopers i Deloitte. Od 2005 roku jest partnerem zarządzającym Trésorisk Conseil. Jego zadania doradcze w ramach instytucji finansowych i przedsiębiorstw obejmują zarządzanie ryzykiem finansowym, treasury i cash management oraz wszelkie, związane z francuskim przemysłem, zagadnienia prawne i księgowe. Jest także profesorem w szkole biznesu.

Fausto Cosi

Przewodniczący ANDAF i Wiceprzewodniczący IAFEI, Włochy

Fausto Cosi jest CEO i CFO włoskiej Grupy Irplast w Empoli (Toskania). Urodził się we Florencji w 1961 roku. Posiada uprawnienia Certified Public Accountant. Funkcję dyrektora finansowego sprawował w Municipal Dairy Company we Florencji i w firmie produkującej lody – Sammontana. W 1999 Cosi był założycielem toskańskiej kapituły ANDAF (Włoskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych). Od 2009 roku jest prezesem ANDAF. Jest także wiceprzewodniczącym IAFEI.

Filipa Correia

Prawnik, Valente Associati GEB Partners, Włochy

Filipa Correia pracuje w Valente Associati GEB Partners jako prawnik z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Zakres jej kompetencji obejmuje umowy i prawo handlowe, prawo obrotu z zagranicą i międzynarodowe prawo podatkowe, a w szczególności przepisy prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od 2012 roku w Międzynarodowej Unii Adwokatów pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji negocjacji międzynarodowych dla prawników. Filipa Correia jest również sekretarzem Międzynarodowej Komisji ds. Podatków w IAFEI. Jest członkiem portugalskiej i włoskiej izby adwokackiej.

© PZU

Przemysław Dąbrowski

CFO/Członek Zarządu, PZU SA, Polska

Ostatnio Dyrektor Zarządzający ds. Finansów w Grupie PZU. Z Grupą PZU związany od 2001 r., gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Biura Planowania Operacyjnego i Kontrolingu. Wcześniej pracował m.in. w Grupie Elektrim i AIG Polska. Absolwent wydziału informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie, jak również program Warsaw-Illinois Executive MBA. Posiada wiele certyfikatów i dyplomów z zakresu finansów i księgowości, w tym Certyfikat ACCA.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1993. Pracował między innymi w Whirlpool Polska Sp. z o.o., AIG Polska, Creative Team SA (Grupa Elektrim), AT Kearney i Accenture. Od października 2008 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora – Zastępcy Szefa Pionu Finansowego w Centrali PZU SA i PZU Życie SA. Od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w Central i PZU SA i PZU Życie SA, następnie od marca 2009 roku Dyrektorem Biura Zarządzania Informacją w Centrali PZU SA i PZU życie SA. Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Życie SA. Ponadto od kwietnia 2009 roku był Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansów w Grupie PZU, zaś od stycznia 2010 roku Dyrektorem Grupy PZU ds. Finansów w Centrali PZU. Od 21 grudnia 2010 r. pełni funkcję Członka Zarządu PZU SA. Jako Członek Zarządu PZU SA odpowiada za Pion Finansowy.

Przemysław Dąbrowski zasiada ponadto w radach nadzorczych następujących spółek zależnych od PZU Życie SA a pośrednio również od PZU SA: PZU Asset Management SA, TFI PZU SA oraz Tower Inwestycje Sp. z o.o.

José María de Oriol Fabra

CEO, Talgo, Hiszpania

José María de Oriol Fabra jest CEO spółki Talgo od roku 2002. Dołączył do spółki w 1987 roku i od tego czasu pełnił różne funkcje, w tym CFO i Dyrektora Zarządzającego różnych filii. Talgo jest producentem pociągów pośpiesznych i intercity.

Cécile Falchier

Dyrektor Finansowy i Administracyjny EMEA, Teleperformance Group, Francja

Cécile Falchier posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako finansowy doradca zarządu - kierowała we Francji i Niemczech wieloma projektami integracyjnymi i transformacyjnymi liderów różnych branż przemysłu. Od 2010 roku jest EMEA CFO w firmie Teleperformance - światowego lidera w zarządzaniu doświadczeniami klientów, posiadającej 2,3 mld euro przychodów (2012), zatrudniającej 138 000 pracowników w 46 krajach i obsługującej 78 rynków. Po ukończeniu prestiżowej ESCP Europe (École Supérieure deCommerce Paris Europe) i zdobyciu kwalifikacji jako Six Sigma BlackBelt, pani Falchier rozpoczęła karierę jako audytor w Price-Waterhouse, a następnie piastowała liczne stanowiska kierownicze w General Electric, Sanofi i Pfizer.

Marek Jan Felbur

Dyrektor ds. bankowości korporacyjnej, BRE Bank SA, Polska

Marek Jan Felbur został dyrektorem ds. bankowości korporacyjnej w BRE Banku w 2002 roku. Wcześniej, jego doświadczenie zawodowe związane było z przemysłem i M&A – był menedżerem w firmach Media International w Belgradzie i Polimex-Cekop Development. Ponadto członek wielu zarządów i rad nadzorczych, m.in. Mennicy SA. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie.

Sylwester Flaga

Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu na Region Europy Środkowo-Wschodniej, Prologis, Polska

Sylwester Flaga jest odpowiedzialny za finanse grupy Prologis w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym za zarządzanie ryzykiem, wsparcie decyzji oraz strategii biznesowych, budżetowanie, prognozowanie, informację zarządczą, kontroling finansowy oraz biznesowy.

Wcześniej, przez ponad 10 lat związany z segmentem nieruchomości komercyjnych jako Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu w Unibail-Rodamco oraz Atrium European Real Estate, firmach będących właścicielami, zarządcami oraz developerami centrów handlowych. Pracował też w Varner Group, międzynarodowej sieci sklepów odzieżowych, na stanowisku Dyrektora Finansowo-Administracyjnego oraz w KPMG Polska Audyt.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, wydziału Finanse i Bankowość, posiada tytuł Executive M.B.A. of the Ecole Nationale des Ponts et Chaussees oraz Certificate of The Association of Chartered Certified Accountants.

Iwona Georgijew

Partner, Deloitte Doradztwo Podatkowe, Polska

Iwona Georgijew jest partnerem kierującym zespołem ds. Cen Transferowych Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej. Jest także członkiem Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej (EU Joint Transfer Pricing Forum) - grupy eksperckiej doradzającej Komisji Europejskiej w sprawach podatkowych dotyczących cen transferowych

W ciągu ponad osiemnastu lat pracy zawodowej zdobyła doświadczenie jako wiodący w kraju ekspert w dziedzinie cen transferowych, realizując ponad 300 różnego rodzaju projektów. Od 2006 roku Publikacja Euromoney/Legal Media Guide to the World’s Leading Transfer Pricing Advisors regularnie uznaje ją za najlepszego doradcę ds. cen transferowych.

Iwona specjalizuje się w dziedzinie planowania transakcji wewnątrzgrupowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji cen transferowych, zarządzaniu ryzykiem oraz Uprzednich Porozumień Cenowych (APA) i Procedur Wzajemnego Porozumiewania (MAP).

Wynegocjowała pierwsze transgraniczne jednostronne porozumienie cenowe APA w Polsce, a także dwa pierwsze dwustronne porozumienia APA zawarte pomiędzy Polską a Szwajcarią i Wielką Brytanią. Prowadzi zespół Deloitte APA w Polsce, który wynegocjował 40% wszystkich porozumień APA wydanych w Polsce.

Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada też dyplom londyńskiej Academy of Executive Coaching (AoEC).

Maciej Gołaś

Head of Payments and Cash Management/Head of Securities Services, ING Commercial Banking, Polska

Maciej Gołaś w 2002 roku dołączył do ING, gdzie zajmował się m.in. doradztwem z zakresie ropy i gazu w Polsce. Przed objęciem funkcji Head of Payments and Cash Management/Head of Securities Services w ING Commercial Banking w Polsce (ING Bank Śląski) pracował w ING Banku Śląskim, ING Commercial Banking (Amsterdam) oraz ING Securities (Polska).

Piotr Gracz

Partner/Członek Zarządu, BDO, Polska

Piotr Gracz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia na kierunku Europeistyka oraz studia podyplomowe – Informatyczne systemy zarządzania. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów i usług dla grup kapitałowych. Kieruje praktycznym zastosowaniem zaawansowanych technologii informatycznych w zakresie rachunkowości, podatków, HR i obsługi płac. Specjalizuje się w strukturyzacji procesów biznesowych i optymalizacji outsourcingu. Jako partner zarządzający outsourcingiem i doradca w obszarze IT jest odpowiedzialny za dostarczanie opinii o narzędziach z zakresu konsolidacji oraz automatyzacji raportowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Laurent Guillermin

Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu, EDF Polska, Polska

Laurent Guillermin budował doświadczenie zawodowe w sektorze energetyki pracując najpierw w 1993 roku jako Financial Controller w europejskim oddziale Schneider Electric. W latach 1997–2002 piastował stanowisko dyrektora finansowego firmy Schneider Electric Polska. Do 2010 roku był także CFO Elektrowni Rybnik SA i Everen. Jako Project Manager realizowanego w Polsce programu Trèfle nadzorował pod kątem finansowym i IT wdrożenie Centrum Usług Wspólnych. Od lipca 2010 r. piastował stanowisko Business Transformation Officer w EDF Polska, gdzie obecnie jest dyrektorem finansowym i członkiem zarządu.

Tomasz Kaczor

Główny Ekonomista, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska

Tomasz Kaczor od 2007 roku pełni funkcję Głównego Ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego, prowadząc i kierując, jako dyrektor Departamentu Analiz i Badań, opracowaniem analiz ekonomicznych i finansowych. Wcześniej pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Finansów. Od 1997 związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Doktor nauk ekonomicznych i absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Tomasz Karwacki

Business Development Director, iAlbatros SA (Grupa SMT), Polska

Tomasz jest związany z branżą hotelową i turystyczną od 1995 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w warszawskim hotelu Jan III Sobieski. Kolejne doświadczenia zdobywał w Best Western, InterContinental oraz Hyatt jako dyrektor sprzedaży. Ostatnio jako dyrektor generalny był odpowiedzialny za przygotowanie do otwarcia 5-gwiazdkowego Grand Hotelu Tiffi w Iławie.

Po kilkunastu latach pracy w branży hotelowej, w 2013 roku Tomasz dołączył do zespołu iAlbatros, gdzie jest odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż.

Urodzony w 1973 roku, posiada dyplom magistra zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Warszawskiego.

Radosław Kozieja

Wiceprezes zarządu, Codec Systems, Polska

Radosław Kozieja ma ponad 18-letnie doświadczenie w wykorzystaniu systemów informatycznych do wspierania zarządzania największymi firmami. Od siedemnastu lat pracuje grupie Codec, od roku 1999 zarządza jej polskim oddziałem. Zajmował się zagadnieniami związanymi z praktycznym wspomaganiem podejmowania decyzji, controllingu, finansów oraz zarządzania, m.in. przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz systemów analitycznych. Z problematyką zastosowań Performance Management i Business Intelligence związany od początku kariery zawodowej. Uczestniczył i prowadził projekty konsultingowe oraz wdrożenia systemów PM i BI w Polsce i Irlandii. Absolwent Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Michał Kozłowski

Dyrektor Enterprise Performance Management, Oracle, Polska

Odpowiedzialny za rozwój Oracle Hyperion w Polsce i krajach nadbałtyckich. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert w dziedzinie rozwiązań do zarządzania efektywnością. Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując nad rozwojem sprzedaży aplikacji biznesowych w największych firmach informatycznych na świecie.

Rafał Krawczyk

Dyrektor Obsługi Finansowej, Controller, Region Centralnej i Wschodniej Europy, Unilever, Polska

Odpowiada za kontrole i procesy finansowe oraz informację zarządczą dla spółek Unilevera w 18 krajach, z których najważniejsze - z biznesowego punktu widzenia - są Polska, Węgry, Czechy, Rumunia, Słowacja i Kraje Bałtyckie.

W Unileverze od początku kariery, Rafał Krawczyk poznał wszystkie obszary nowoczesnych finansów międzynarodowej korporacji. W ciągu ostatnich lat przewodził kilku znaczącym projektom restrukturyzującym Dział Finansów w Polsce i krajach CEE.

Absolwent Informatyki na Politechnice Śląskiej oraz Zarządzania w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej. Chartered Accountant (CIMA).

Fernando Liceaga

Dyrektor Administracyjny i Finansowy, Tetra Pak, Meksyk

Fernando Liceaga jest Dyrektorem Administracyjnym i Finansowym w spółce Tetra Pak Meksyk. Jest odpowiedzialny za kwestie skarbowe, kredyty, pozyskiwanie kapitału i zarządzanie ryzykiem w północnoamerykańskim oddziale Tetra Pak, który obejmuje Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanadę. Jako CFO na rynek meksykański odpowiada m.in. także za planowanie finansowe, podatki, kwestie prawne, IT oraz przekształcenia. W spółce zatrudniony jest od 1995 roku. W tym okresie zajmował różne stanowiska w oddziałach spółki w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.

Mary Lystad

Principal Investment Officer Manufacturing and Services, International Finance Corporation, Polska

Mary Lystad jest Principal Investment Officer Manufacturing and Services w International Finance Corporation (IFC). IFC, firma będąca członkiem Grupy Banku Światowego, jest największą na świecie instytucją skupiającą się na rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się.

Conchita L. Manabat

Członek, Advisory Council i Przewodnicząca w IAFEI, C.L. Manabat&Co, Filipiny

Conchita Manabat posiada ponad 35-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na Filipinach. W latach 80. była dyrektorem finansowym w koncernie przemysłowym, a także profesorem w jednej z czołowych szkół biznesu na Filipinach. W latach 90.rozpoczęła praktykę jako audytor, dzięki czemu wkrótce została członkiem międzynarodowej grupy Deloitte. W latach 2008–2009 była przewodniczącą Komisji ds. Rynku filipińskiej giełdy papierów wartościowych.

Krzysztof Matuszewski

Dyrektor Zarządzający/CFO, Bank Ochrony Środowiska SA, Polska

Krzysztof Matuszewski jako Dyrektor Zarządzający w Banku Ochrony Środowiska odpowiada za Departament Kontrolingu, Biuro Informacji Zarządczej i Departament Ekologii i Strategii.

Pracował też w Banku BISE SA oraz Banku DnB NORD Polska SA, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Kontrolingu Finansowego. W ostatnich latach był związany z Bankiem BGK, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego i Dyrektora Zarządzającego.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Finanse i Bankowość) oraz posiada dyplom MBA Uniwersytetu Quebec w Montrealu. Niebawem ukończy studia ACCA.

Piero Munari

Co-Head of Global Corporate Finance & Advisory, UniCredit Bank AG, Włochy

Piero Munari jest Co-Head of Global Corporate Finance i Advisory (CFA) w UniCredit Bank AG. Od czerwca 2007 r. do września 2012 r. pełnił funkcje szefa Corporate Finance Advisory Italy, szefa CFA CEE oraz ds. ubezpieczeń w Financial Institutions Group w UniCredit. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, wcześniej pracował w JPMorganChase, Fox Pitt Kelton i Deutsche Banku. Piero Munari posiada dyplom Uniwersytetu w Pawii.

Libor Němeček

Dyrektor M&A oraz finansów korporacyjnych, AGROFERT HOLDING, Republika Czeska

Dr Libor Němeček jest dyrektorem M&A oraz finansów korporacyjnych, a także członkiem Rady Dyrektorów AGROFERT HOLDING, a.s., czwartej pod względem wielkości obrotów grupy w Republice Czeskiej, gdzie pracuje od 2008r. Odpowiada w grupie za zarządzanie transakcjami z segmentu M&A, a także za finansowanie i relacje z bankami oraz zarządzanie ryzykiem. Uprzednio Libor pracował na różnych stanowiskach w Citigroup, ostatnio jako dyrektor finansów korporacyjnych w Republice Czeskiej.

Erik F. Nielsen

Global Chief Economist i Dyrektor Ekonomiczny oraz FI/FX Research, UniCredit Group, Wielka Brytania

Erik Nielsen jest głównym ekonomistą w UniCredit od 2011 roku. Przedtem, przez ponad 15 lat, pracował jako ekonomista w Goldman Sachs w Nowym Jorku, a także w Londynie, gdzie piastował funkcję głównego ekonomisty nadzorującego region Europy i EMEA. Jest powszechnie uznawany za lidera opinii w kwestiach polityki Europejskiego Banku Centralnego, jak również dotyczących ostatniego kryzysu. Karierę rozpoczął jako ekonomista duńskiego banku centralnego w Kopenhadze.

Łukasz Nowak

Dyrektor Handlowy, SATIS (Grupa SMT), Polska

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej. Od 14 lat zajmuje się sprzedażą i wdrożeniami systemów IT, wspierających procesy biznesowe w zakresie sprzedaży, logistyki, zarządzania zasobami technicznymi. Współpracował między innymi z Cegedim Denrite, Sobieski Dystrybucja, PKP PLK, Trimtab S.A., Sagra Technology. W 2010 roku rozpoczął działania, których celem jest wprowadzenie na rynek polski systemu SATIS, służącego do zarządzania flotami samochodowymi, monitoringu satelitarnego oraz optymalizacji procesów transportowych i sprzedażowych.

Robert M. Nowak

Dyrektor finansowy, Autostrada Wielkopolska SA, Polska

Robert M. Nowak jest wiceprezesem Zarządu firmy Autostrada Wielkopolska, gdzie odpowiada za finanse tego przedsiębiorstwa. Rozpoczął pracę w AWSA w początkach roku 2001. Piastował też stanowisko dyrektora generalnego poznańskich oddziałów banków: Creditanstalt Poland i Credit Lyonnais Bank Polska SA oraz centrali tego ostatniego w Warszawie. Absolwent prawa na UAM i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Jacek Owczarek

Członek zarządu, Eurocash SA, Polska

Jacek Owczarek jest członkiem zarządu firmy Eurocash SA. Wcześnie zatrudniony był jako dyrektor finansowy - CFO CEE, członek zarządu oraz członek Europejskiej Grupy Zarządzającej w firmie Sanitec Koło. Pracował również w firmach zarządzających portfelami inwestorów - jako dyrektor finansowy firmy Magellan SA a także jako dyrektor finansowy, dyrektor naczelny i członek zarządu w firmie Stolica. Obecnie Jacek jest również członkiem rady nadzorczej firmy Magellan SA.

Andrea Pal

CFO, Northern Capital Gateway LLC., Rosja

Andrea Pal urodziła się w roku 1963 w Rumunii. Od 2010 jest Członkiem Zarządu spółki Northern Capital Gateway, gdzie odpowiada za finanse, nadzór oraz IT.

NCG to międzynarodowe konsorcjum, kierowane przez niemiecką spółkę Fraport, które obsługuje i rozwija lotnisko Pulkovo w Petersburgu. Do tej pory spółka zainwestowała w to czwarte pod względem wielkości rosyjskie lotnisko (7 milionów pasażerów) 1,4 miliarda euro. Fundusze przeznaczono, między innymi, na budowę nowego terminalu dla pasażerów, czy usprawnianie infrastruktury.

Zanim została COO spółki Dorsch Holding GmbH (Offenbach/Niemcy), która zatrudnia ponad 1600 pracowników, była, między innymi, Wicedyrektorem ds. Inwestycji Międzynarodowych i Zarządzania we Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (40 spółek, w tym 12 lotnisk, 700 milionów euro kapitału, 12.000 pracowników). Andrea Pal jest jedną z niewielu kobiet zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze w branży lotniczej.

Josef Pospisil

Senior Director, Fitch Ratings, Wielka Brytania

Josef Pospisil kieruje sekcjami: usługi komunalne i transport w Fitch Ratings w regionach Europa, Bliski Wschód i Afryka. Przed dołączeniem do Fitch Ratings w styczniu 2009 roku, pracował w Barings Asset Management Ltd w Londynie. Do 2005 roku w Europie Centralnej był odpowiedzialny za usługi ratingowe firmy Fitch w dziedzinie energetyki – od 2000 r. pracował w Londynie, a od 1998 roku w przyłączonej czeskiej jednostce Duff & Phelps Credit Rating Co.

Martin Raz

Dyrektor finansowy, RPG Real Estate Group, Republika Czeska

Martin Raz rozpoczął karierę w Grupie BXR w 2006 na stanowisku dyrektora finansowego Grupy Nieruchomości RPG Real Estate Group. Wcześniej piastował stanowiska CFO oraz szereg stanowisk menedżerskich w różnych firmach, przede wszystkim w branżach lotniczej i kosmicznej oraz budowlanej w Australii, Republice Czeskiej oraz w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej. Martin Raz ukończył Uniwersytet RMIT w Melbourne (Australia), posiada także dyplom MBA Rochester Institute of Technology (USA).

Martin Raz piastuje stanowiska członka rad nadzorczych szeregu firm: RPG Byty s.r.o., RPG RE Management s.r.o, Jindrich Tower s.r.o., RPG Sluzby s.r.o., Dukla Industrial Park s.r.o. oraz Advanced World Transportation a.s.

Rafał Sadowski

Dyrektor, Deloitte Doradztwo Podatkowe, Polska

Rafał Sadowski jest Dyrektorem w Zespole Cen Transferowych Deloitte Doradztwo Podatkowe. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Bankowość i Finanse) i University of Sussex w Wielkiej Brytanii (International Economics).

Doradca podatkowy (od 2005 r.) z 10-letnim doświadczeniem w obszarze cen transferowych. Jego podstawowe obszary zainteresowania to wykorzystanie narzędzi cen transferowych w planowaniu podatkowym, w tym w optymalizacji podatkowej zarządzania łańcuchem dostaw.

Rafał posiada szerokie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, optymalizacji podatkowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych oraz postępowaniach podatkowych dotyczących cen transferowych.

Był zaangażowany w różnego rodzaju projekty dotyczące negocjowanie porozumień cenowych z Ministrem Finansów, planowania transakcji wewnątrzgrupowych, wykonywania analiz porównawczych i opracowywania dokumentacji podatkowej, restrukturyzacji przebiegu transakcji, zmian profili funkcjonalnych podmiotów (producent kontraktowy, dystrybutor o ograniczonym ryzyku). Projekty te realizował dla kluczowych klientów z m.in. następujących sektorów: energetyka, usługi finansowe, FMCG, branże farmaceutyczna i samochodowa.

Rafał jest autorem szeregu artykułów i opracowań dotyczących kwestii cen transferowych publikowanych w mediach krajowych i zagranicznych. Prelegent prowadzący szkolenia z zakresu cen transferowych, w szczególności z zakresu zarządzania ryzykiem cen transferowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych dla podmiotów gospodarczych.

Olaf Sarges

Dyrektor zarządzający, DCM Investment Grade Corporate Origination, UniCredit, Niemcy

Dr. Olaf Sarges jest dyrektorem zarządzającym oraz naczelnym DCM Investment Grade Corporate Origination. Rozpoczął działalność w firmie UniCredit w listopadzie 2002 r., przechodząc tam z firmy WestLB, gdzie przez cztery lata zajmował się korporacyjnymi obligacjami w Dusseldorfie i Londynie. Olaf Sarges posiada doktorat z dziedziny matematyki Uniwersytetu Otto-von-Guericke w Magdeburgu.

Kemal Say

CFO, Forestry Group, Turcja

Kemal Say jest CFO Kastamonu Entegre Agac Sanayi ve Ticaret A.S oraz spółek zależnych, czyli grupy Forestry Group należącej do Hayat Holding. Dołączył do Grupy w 2008 roku jako Manager ds. Finansowych. Od 2011 roku zatrudniony jest na stanowisku CFO. Jest odpowiedzialny za zarządzanie, koordynację i wprowadzanie usprawnień dotyczących departamentu finansów, skarbu, księgowości, budżetu oraz raportowania we wszystkich tureckich spółkach grupy Forestry Group oraz w zagranicznych filiach spółki.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku na stanowisku audytora w Nexia International – Turcja, następnie, w latach 2000-2005, pracował w spółce Electrolux Turcja jako Manager ds. Finansów i Księgowości. Pracował także w Mak-Yol Construction jako Manager ds. Finansowych.

W 1993 toku otrzymał tytuł BA Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Marmara w Istambule. Następnie przez dwa lata mieszkał w Londynie, gdzie brał udział w szeregu programów edukacyjnych. Uzyskał ponad to licencję Certified Public Accountant Licence, a następnie dyplom MBA Uniwersytetu Yeditepe w Istambule.

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista, KUKE SA, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, Polska

Statystyk po warszawskiej SGH. Od dziewiętnastu lat w finansach, z czego siedem przypadło na ubezpieczenia. W pracy analitycznej pomagają mu dotychczasowe doświadczenie zawodowe, tj. praca w charakterze głównego ekonomisty w instytucjach finansowych, czy oficera kredytowego ds. oceny ryzyka krajów i banków. Cenne są też doświadczenia natury zarządczej: prezes zarządu KUKE SA, wiceminister finansów mający w nadzorze m.in. zagadnienia związane z zarządzaniem długiem publicznym.

Nena Stoiljkovic

Wiceprezes, Business Advisory Services, International Finance Corporation (IFC), USA

Nena Stoiljkovic jest odpowiedzialna za usługi doradcze w IFC, jest też członkiem Zespołu Zarządzającego korporacji. Podczas pracy z klientami sektora prywatnego celem IFC Advisory Services jest zwiększenie dostępu do usług finansowych oraz promowanie efektywnej i odpowiedzialnej praktyki w biznesie. Współpracując z instytucjami rządowymi IFC pomaga poprawić klimat inwestycyjny oraz usprawnić współpracę sektora publicznego z prywatnym w dziedzinie infrastruktury. Przed rozpoczęciem pracy w IFC Stoiljkovic była konsultantem w Instytucie Ekonomicznym w Belgradzie. (tbc)

Roman Szyszko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, ENERGA SA, Polska

Roman Szyszko jest absolwentem ekonomii oraz psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz finansów na Strathclyde University w Wielkiej Brytanii.

Funkcję wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w ENERGA SA sprawuje już drugą kadencję. Od 2008 r. pełni nadzór finansowy i właścicielski nad spółkami grupy kapitałowej ENERGA. W zakresie jego szczególnych kompetencji leży kontroling finansowy i sprawozdawczość księgowa, organizacja i monitorowanie korporacyjnego systemu zarządzania ryzykiem, jak również zarządzanie i koordynacja finansowaniem rozwoju grupy kapitałowej.

Jest doświadczonym specjalistą do spraw inwestycji kapitałowych i zarządzania płynnością finansową. Pełnił m.in. funkcję członka zarządu w banku Dexia Kommunalkredit Polska SA, gdzie zajmował się organizacją sprzedaży długoterminowych produktów finansowych jednostkom samorządu lokalnego oraz przedsiębiorstwom prowadzącym działalność użyteczności publicznej. Jako członek Zarządu Banku Komunalnego SA (Nordea Bank Polska) zarządzał i nadzorował inwestycje kapitałowe i operacje na bankowym rynku pieniężnym. Kierował także negocjacjami z potencjalnymi inwestorami strategicznymi. Z kolei pełniąc funkcję prezesa Zarządu spółki Ebroker, specjalizującej się w pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz organizacji sprzedaży polis za pośrednictwem strony internetowej, zajmował się doradztwem w zakresie długookresowego planowania finansowego.

Wcześniej był m.in. pracownikiem naukowo-badawczym w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, gdzie specjalizował się w analizach zmian efektywności w okresie po wprowadzeniu przekształceń własnościowych.

Lauri Veijalainen

COO, Stockmann Group Oyj Abp, Rosja

Lauri Veijalainen urodził się w 1968 roku. Obecnie, od 2010 roku, zatrudniony jest w Stockmann Group jako Dyrektor Działu Operacyjnego oraz Dyrektor Generalny na region Rosja. Wcześniej pracował między innymi w IKEA Russia & CIS (CFO), Skanska East Europe (Dyrektor ds. Finansów i Administracji) oraz w ambasadach Finlandii na Litwie i na Ukrainie (Finance Manager).

Robert Żak

Dyrektor ds. bankowości korporacyjnej , BRE Bank SA, Polska

Robert Żak pełni funkcję dyrektora ds. bankowości korporacyjnej w BRE Bank SA, gdzie jest zatrudniony od 1998 roku. Pierwotnie rozpoczął pracę w dziale operacji zagranicznych w oddziale w Poznaniu, a następnie przeszedł do wydziału wielkich korporacji, gdzie współpracował z międzynarodowymi korporacjami i największymi przedsiębiorstwami Polski zachodniej. Robert ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada także dyplom MBA z Uniwersytetu Nothingham Trent.

 

 

 

Przewodniczący komisji IAFEI

Omar T. Cruz

Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Skarbu (IAFEI), Filipiny

Omar Cruz ukończył uczelnie: Ateneo de Manila oraz University of Asia and Pacific. Pełnił funkcje przewodniczącego i prezesa Światowej Organizacji Zarządzania Długiem (World Association of Debt Management) (Genewa), był również wiceprezydentem skarbu, zarządzania ryzykiem i bankowości w Citibank N.A., szefem Citicorp Securities International, Inc., dyrektorem banku ABN AMRO i prezesem filipińskiej giełdy (Philippine Stock Exchange). W latach 2005 do 2007 piastował też funkcję Skarbnika rządu Filipin.

Frédéric Doche

Przewodniczący Międzynarodowego Obserwatorium Kontrolingu Zarządczego (IAFEI), Francja

Frédéric Doche jest prezesem Decision Performance Conseil (DPC). Ukończył Centrale Paris w 1984r i legitymuje się ponad 20-letnią praktyką w zawodzie konsultanta w przemyśle i bankowości. Przed powstaniem DPC w 2003 roku, przez 10 lat pracował jako konsultant w firmie PricewaterhouseCoopers na stanowisku szefa Business Intelligence i CRM Analytics we Francji i w Europie. Wcześniej piastował ważne stanowiska w przemyśle i bankowości, gdzie zajmował się usprawnianiem i informatyzacją systemów zarządzania.

Emilio Pagani

Przewodniczący IFRS Committee (IAFEI), Włochy

Emilio Pagani studiował ekonomię na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie. Piastował stanowiska dyrektora finansowego w Quaker Oats Group (Włochy), Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA, COIN Group oraz Cementizillo Group. Pełnił funkcję profesora na uniwersytetach w Padwie i w Ferrarze. Obecnie pracuje jako profesor na Uniwersytecie w Wenecji. Ponadto, jest członkiem Komisji do spraw egzaminów kwalifikacyjnych CPA na uniwersytetach w Wenecji i w Padwie. Emilio piastował szereg funkcji w organizacji ANDAF, zrzeszającej włoskich dyrektorów finansowych W chwili obecnej pełni też funkcję członka komitetu wykonawczego IAFEI.

Piergiorgio Valente

Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Podatkowej (IAFEI), Włochy

Piergiorgio Valente jest partnerem zarządzającym prawniczej firmy Valente Associati GEB Partners. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. podatkowych w BUSINESSEUROPE, a także w Komisji ds. podatkowych i fiskalnych Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD. Pełni też funkcję doradcy przy ministerstwie finansów Republiki San Marino w zakresie międzynarodowej polityki podatkowej. Pełniąc funkcje profesora, wykłada na Drugim Uniwersytecie Naukowym w Neapolu, na Link Campus University w Rzymie oraz w Najwyższym Instytucie włoskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów. Książki jego autorstwa wydawane są w wydawnictwie Wolters Kluwer.