Koktajl powitalny

15 października, w wieczór poprzedzający rozpoczęcie Kongresu, FINEXA zaprosiła zagranicznych uczestników z instytutów członkowskich IAFEI na koktajl powitalny zorganizowany w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Gospodarzem koktajlu był prezes giełdy Adam Maciejewski. I to on właśnie wraz z Pawłem Domosławskim, prezesem stowarzyszenia FINEXA, powitali gości. Podczas trwającej dwie godziny uroczystości przedstawiciele FINEXA spotkali się, w wielu wypadkach po raz pierwszy, z kolegami z zagranicznych – głównie z Azji i Europy – organizacji zrzeszających dyrektorów finansowych. Późnym wieczorem goście udali się do pobliskiej restauracji „Ale Gloria”, gdzie wzięli udział w kolacji ufundowanej przez IAFEI i CFO Insight.


Welcome cocktail

At the evening of October 15th, FINEXA invited the international participants from IAFEI-member institutes for a welcome cocktail at the Warsaw Stock Exchange. Adam Maciejewski, president of the Stock Exchange, hosted the cocktail. He and FINEXA president, Paweł Domosławski, have had short welcome notes. During the two hour event, FINEXA representatives met, often for the first time, their colleagues from foreign CFO institutes – mainly from Asia and Europe. Later, participants have had a joint dinner sponsored by IAFEI and CFO Insight in a nearby restaurant “Ale Gloria”.

  • Welcome note by Paweł Domosławski, FINEXA (Poland)

  • Welcome speech by host Adam Maciejewski, Warsaw Stock Exchange (Poland)

  • The international guests are listening to the welcome notes

  • Grzegorz Skonieczko, Dell (Poland); Grażyna Crespo Santamargarita, GP-Investments (Poland)

  • Waldemar Winkler, Orlen (Lithuania); Nikolaus von Nathusius, FINEXA (Poland), Fausto Cosi, IAFEI (Italy)

  • Naomi Nakayama, JAFCO (Japan); Yoshiko Kindaichi, FASS (Japan); Kenichi Ohta (Japan); Hiroshi Yaguchi, JAFCO (Japan)

  • Tomasz Dąbrowski, KPMiW (Poland); Helmut Schnabel, GEFIU (Germany)

  • Roberto Rovera, ANDAF (Italy); Victor Y. Lim jr, GSIS Family Bank (Philippines)

  • Tomasz Chrabałowski, ARPI Group (Poland); Ireneusz Leszcz, Organika (Poland), Jacek Zając, FINEXA (Poland), Tomasz Wlazło, SG Equipment Leasing (Poland); Sebastian Goschorski, Global Sourcing Group (Poland)

  • Junmei Shen, CACFO (China) with the delegation from the Philippines

Welcome note by Paweł Domosławski, FINEXA (Poland)
Welcome speech by host Adam Maciejewski, Warsaw Stock Exchange (Poland)
The international guests are listening to the welcome notes
Grzegorz Skonieczko, Dell (Poland); Grażyna Crespo Santamargarita, GP-Investments (Poland)
Waldemar Winkler, Orlen (Lithuania); Nikolaus von Nathusius, FINEXA (Poland), Fausto Cosi, IAFEI (Italy)
Naomi Nakayama, JAFCO (Japan); Yoshiko Kindaichi, FASS (Japan); Kenichi Ohta (Japan); Hiroshi Yaguchi, JAFCO (Japan)
Tomasz Dąbrowski, KPMiW (Poland); Helmut Schnabel, GEFIU (Germany)
Roberto Rovera, ANDAF (Italy); Victor Y. Lim jr, GSIS Family Bank (Philippines)
Tomasz Chrabałowski, ARPI Group (Poland); Ireneusz Leszcz, Organika (Poland), Jacek Zając, FINEXA (Poland), Tomasz Wlazło, SG Equipment Leasing (Poland); Sebastian Goschorski, Global Sourcing Group (Poland)
Junmei Shen, CACFO (China) with the delegation from the Philippines