Relacja ze spotkania we Wrocławiu

Dodano: 2018-01-17 10:27:43

W dniu 11 stycznia w Q Hotel Plus Wrocław przy ul. Zaolziańskiej 2 odbyło się Śniadanie Biznesowe Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Finexa oraz firmy PwC pt. "Najnowsze zmiany i trendy w podatkach w 2018 roku", poświęcone następującym kwestiom:

- Kluczowe zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych;
- Zmiany w SSE oraz finansowaniu innowacji i B+R w przedsiębiorstwach;
- Mechanizm podzielonej płatności i inne najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług;
- Doręczenie faktur - problemy praktyczne. Zapewnienie autentyczności faktur - nie tylko podpis elektroniczny.

W spotkaniu uczestniczyło łącznie 80 osób. Z ankiet przeprowadzonych po Śniadaniu Biznesowym wynika, że zaproponowane przez organizatorów tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem, a samo wydarzenie zostało ocenione bardzo dobrze.