Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „FINEXA”

Idea założenia Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych „FINEXA” powstała na początku 2011 r., podczas kilku spotkań menedżerów finansowych. W gronie tym dyskutowano nad pomysłem założenia stowarzyszenia, przede wszystkim z dwóch powodów:

 1. pierwszy z nich to rosnąca odpowiedzialność dyrektorów finansowych, nabierająca szczególnego znaczenia w okresie kryzysu finansowego, dotykającego zarówno budżety i gospodarki poszczególnych krajów, jak również finanse i wyniki przedsiębiorstw,
 2. drugi powód – to potrzeba istnienia platformy nawiązywania kontaktów między menedżerami finansowymi, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, tworzenia standardów zawodu, budowy relacji, wywierania wpływu na proces legislacyjny.

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „FINEXA” zostało formalnie założone 2 sierpnia 2011 r. przez 38 dyrektorów finansowych, podczas pierwszego spotkania członków-założycieli. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń KRS w dniu 17 listopada 2011 r., po uzyskaniu akceptacji tekstu Statutu przez Prezydenta Warszawy. Numer KRS Stowarzyszenia: 402310, NIP: 5213622685.

Członkowie założyciele, 2 sierpnia 2011 r.

Cele Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych „FINEXA” można generalnie podzielić na cztery kategorie:

 1. reprezentowanie interesów oraz wspieranie rozwoju środowiska zawodowego Dyrektorów Finansowych w Polsce

  • współpraca z instytucjami rządowymi, wpływ na proces legislacyjny
  • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami branżowymi / przemysłowymi, jak również skupiającymi profesjonalistów w dziedzinie finansów
 2. wypracowanie wysokich standardów zawodowych obowiązujących Dyrektorów Finansowych oraz ich propagowanie

  • określenie profilu zawodu i jego wymagań
  • komunikacja i zwiększanie świadomości wewnątrz i na zewnątrz środowiska Dyrektorów Finansowych
 3. upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania finansami i ryzykiem przedsiębiorstwa

  • transfer know-how, przepływ najnowszych trendów, najlepszych praktyk
  • certyfikacja zawodowa
  • współpraca i rozwój oferty szkoleniowej
 4. Networking i rozwój kariery zawodowej

  • nawiązywanie kontaktów na poziomie regionalnym i krajowym
  • wymiana doświadczeń, integracja środowiska zawodowego Dyrektorów Finansowych, wsparcie między członkami Stowarzyszenia
  • członkostwo / certyfikacja zwiększająca wartość profesjonalisty na rynku pracy
  • dostęp do bazy danych ofert pracy

Władze

Obecnie Stowarzyszeniem zarządza 6 członków założycielskiego Zarządu:

1. Andrzej Dmochowski Członek Zarządu
2. Paweł Domosławski Członek Zarządu (Warszawa)
3. Cezary Klimont Przewodniczący Zarządu (Warszawa)
4. Stanisław Andrzej Miszczak Członek Zarządu (Ożarów Mazowiecki)
5. Benedykt Wiśniewski Członek Zarządu (Warszawa)
6. Jacek Zając Członek Zarządu (Warszawa)

oraz 3 członków założycielskiej Komisji Rewizyjnej:

1. Tomasz Chrabałowski Przewodniczący KR (Warszawa)
2. Tomasz Dąbrowski Członek KR (Warszawa)
3. Nikolaus von Nathusius Członek KR (Warszawa)

Zarząd (maksymalnie ośmioosobowy) oraz Komisja Rewizyjna (max 5 osób) będą wybierane co dwa lata przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 24 lutego 2012 r. w Warszawie – Zgromadzenie to wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną (nowo wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna będą funkcjonowały przez 2 kolejne lata od powołania podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia). Do Zarządu wybrano Marzenę Czapaluk, Pawła Domosławskiego, Tomasza Dąbrowskiego, Bartosza Duzinkiewicza, Katarzynę Jankowską, Ireneusza Leszcza, Arkadiusza Wiercińskiego oraz Jacka Zająca. Do Komisji Rewizyjnej wybrano  Romana Czarnucha, Pawła Kiełczykowskiego, Tadeusza Michalika, Nikolausa von Nathusius oraz Marzennę Werner.

 

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, 24 lutego 2012 r.

 

Podczas trzeciego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 28 marca 2014 r. do Zarządu wybrano: Pawła Domosławskiego, Tomasza Dąbrowskiego, Sebstiana Goschorskiego, Ireneusza Leszcza, Cezarego Klimonta, Stanisława Andrzeja Miszczaka, Tomasza Wlazło oraz Jacka Zająca. Do Komisji Rewizyjnej powołano Andrzeja Dmochowskiego, Monikę Kaczorek, Nikolausa von Nathusius, Beatę Strumińską i Witolda Szymczaka.

Podczas piątego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 21 kwietnia 2016 r. do Zarządu wybrano Tomasza Dąbrowskiego,  Pawła Domosławskiego, Cezarego Klimonta, Ireneusza Leszcza, Stanisława Andrzej Miszczaka, Witolda Lelentala, Patrycję Ptaszek-Strączyńską oraz Jacka Zająca. Do Komisji Rewizyjnej powołano Andrzeja Dmochowskiego, Marzenę Czapaluk, Tomasza Dziekana, Nikolausa von Nathusius i Beatę Strumińską.

Podczas siódmego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 26 kwietnia 2018 r. do Zarządu wybrano Andrzeja Dmochowskiego, Pawła Domosławskiego, Cezarego Klimonta, Stanisława Andrzeja Miszczaka, Benedykta Wiśniewskiego oraz Jacka Zająca. Do Komisji Rewizyjnej powołano Tomasza Chrabałowskiego, Tomasza Dąbrowskiego i Nikolausa von Nathusius.

Członkostwo

Do członkostwa w Stowarzyszeniu zapraszamy wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z finansami w przedsiębiorstwach o dowolnej formie prawnej. Osoby zatrudnione na stanowiskach menedżerskich mogą aplikować o członkostwo zwyczajne, natomiast finansiści, którzy jeszcze nie pracują na takich stanowiskach (np. kontroler, specjalista ds. księgowości itp.) mogą składać deklarację członka zrzeszonego.

Pracowników naukowych zapraszamy do składania deklaracji członka naukowego.

W przypadkach, gdy sytuacja zawodowa kandydata nie jest jednoznaczna, decyzja o przyznaniu członkostwa i rodzaju tego członkostwa zostanie podjęta przez Zarząd Stowarzyszenia po indywidualnej analizie przypadku.

Poniżej zacytowano fragmenty Statutu Stowarzyszenia:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została pozbawiona praw publicznych, będąca Dyrektorem Finansowym, tj. osobą na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym mająca w zakresie swoich obowiązków zarządzanie finansami/lub ryzykiem przedsiębiorstwa.

Członkiem zrzeszonym może zostać osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz niebędąca Dyrektorem Finansowym, ale mająca jako przełożonego Dyrektora Finansowego i w zakresie swoich obowiązków odpowiadająca za zarządzanie finansami lub ryzykami w przedsiębiorstwie.

Członkiem naukowym może zostać osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, będąca pracownikiem naukowym.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która jest zaangażowana w działania utożsamiane z celami Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym, zrzeszonym i naukowym Stowarzyszenia zostaje osoba fizyczna, która otrzyma rekomendację co najmniej jednego członka założyciela Stowarzyszenia lub co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i złoży deklarację zawierającą oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zobowiązanie do wypełniania obowiązków członkowskich.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych rodzajów członkostwa w Stowarzyszeniu, sposobu aplikacji, jak również wysokości składek członkowskich, znajdują się w formularzu deklaracji członkowskiej.

Tutaj można pobrać tekst Statutu Stowarzyszenia.

Artykuł o stowarzyszeniu Finexa w czasopiśmie Strategie wydanie 11+12/2011

Artykuł o Gali po pierwszym zgromadzeniu FINEXA w czasopiśmie Strategie wydanie 3+4/2012


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies. Zamknij